Glas med garanti

Medlem af Glarmesterlaugets Garantiordning

Der er mange der udfører glasarbejde. Kun med en glarmester dækket af Glas med Garanti kan du være sikker på kvaliteten – også i det lange løb.

Glarmesterlaugets Garantiordning dækker i 5 år og op til 100.000 kr. pr. sag. Garantien dækker montering af glas og vedligeholdelse af glasisætninger, herunder nødvendigt tømrer/snedker-, el-, maler- og smedearbejde, bearbejdning af glas, facadearbejde, montering af dør - og vindueselementer, fugearbejde, fremstilling af blyruder og indramningsarbejde.

Hvis du ikke er tilfreds med vor behandling af din klage, kan du klage til Glarmesterlaugets Garantiordning, Gothersgade 160, 2.th, 1123 København K, www.glarmesterlauget.dk

Endelig kan du mod betaling klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.kfst.dk